8.1. Dzīve šeit un tīmeklī


8

Lejupielādēt visu

Dzīve šeit un tīmeklī

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Saziņa ar sevi un saziņa ar citiem

Temata atsegums skolēnam

2

Personīgā dienasgrāmata (mani ieguvumi)

Apraksts

3

Kolektīvā dienasgrāmata un mana individuālā atbildība

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Noderīgas frāzes e-saziņā

Mācību projekts

5

Īsziņa un e-pasta vēstule – kopīgais un atšķirīgais

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Verbālā un neverbālā komunikācija – situācijas nosacītās priekšrocības un trūkumi katram saziņas veidam

Gadījuma izpēte

7

Dzīve šeit un tīmeklī. Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

8

Visi mācību materiālu komplektā piedāvātie materiāli nav darba lapas, t. i., nav jānodrošina kā atsevišķs eksemplārs katram skolēnam. Skolotājs izvēlas, vai ir mērķtiecīgi izdrukāt atsevišķus uzdevumus un tekstus, savukārt pārējo rādīt uz ekrāna vai informāciju sniegt mutiski. Piedāvātie mācību materiāli ir veidoti noteiktam apakštematam vai konkrētam sasniedzamajam rezultātam (SR). Tajos ietilpst atsevišķi uzdevumu vai uzdevumu grupu piemēri, kā virzīties uz SR. Lai to sasniegtu pilnībā, skolotājs izmanto arī citus pieejamos uzdevumus un gramatiskos vingrinājumus.

Materiālu veidoja
2021-06-15
Skatīt LICENCI