Vidusskola. 7. Spirti un aldehīdi.


7

Lejupielādēt visu

Spirti un aldehīdi.

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Spirti un aldehīdi. Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Kā veidot spirtu un aldehīdu nosaukumus?

Mācīšanās stratēģijas

3

Spirtu ietekme uz vidi un veselību

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Spirti un aldehīdi

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Spirti un aldehīdi. Vārdnīca

Vārdnīca

6

Spirti un aldehīdi. Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

7

Kāpēc šis temats ir būtisks?

Šajā tematā skolēni turpina paplašināt izpratni par organisko vielu daudzveidību, iepazīstoties ar spirtu un aldehīdu sastāvu, uzbūvi un īpašībām, to iegūšanas un izmantošanas iespējām, modelējot reakciju norisi un pilnveidojot prasmi nosaukt organiskas vielas pēc Starptautiskās teorētiskās un praktiskās ķīmijas savienības (IUPAC) nomenklatūras. Skolēni sāk veidot izpratni par organisko vielu savstarpējo saistību.

Materiālu veidoja
2021-03-04
Skatīt LICENCI