Speciālā izglītība (7. - 9. klase). Dažādi lielumi un mēri. Tilpums


4

Lejupielādēt visu

Dažādi lielumi un mēri. Tilpums

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Tilpums

Uzdevumi / Vingrinājumi

2

Tilpums 1

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Dažādi lielumi un mēri. Tilpums. Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

4

Tematā “Tilpums” piedāvāto mācību materiālu piemēri ir veidoti, lai palīdzētu īstenot mācību priekšmeta programmu Matemātika 7.–9. klasei skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem. Šis temats ir daļa no 2. tematiskā moduļa “Dažādi lielumi un mēri”. Temats “Tilpums” piedāvā saturisku kontekstu 7.–9. klašu posmam. Skolēni raksturo, salīdzina kubus, taisnstūru skaldņus, piramīdas, no dotiem izklājumiem veido telpisku figūru (taisnstūru skaldņu, piramīdu, cilindru, konusu) modeļus. Skolēni mācās raksturot, klasificēt un salīdzināt ģeometriskus ķermeņus, atpazīst ģeometriskus ķermeņus sadzīvē, veido ģeometriskus ķermeņus. Aprēķina kuba un taisnstūra paralēlskaldņa tilpumu, ja dotas aprēķināšanas formulas (iespēju robežās), pieraksta tilpuma mērvienības.Skolotājs nosaka SR atbilstību, ņemot vērā katra skolēna ar garīgās attīstības traucējumiem veselības stāvokli, izziņas procesu attīstību, spējas, iepriekšējo pieredzi.

Materiālu veidoja
2021-02-25
Skatīt LICENCI