6.8. Draugi. Kā anekdotes žanrs veicina prasmi veselīgi pasmieties par sevi un dzīves situācijām, nostiprinot draudzību?


6

Lejupielādēt visu

Draugi

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Draugi. Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Kā plānot klases kopprojektu par anekdotēm?

Mācīšanās stratēģijas

3

Anekdotes žanra izpratne

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Projekta darba izvērtēšana

Materiāli vērtēšanai

5

Draugi. Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

6

Temata saturā piedāvāti teksti, kas skar attiecības starp jauniešiem, tāpēc tie lieliski izmantojami arī klases stundās, lai pārrunātu negatīvās rakstura īpašības. Vajadzētu pievērst uzmanību tam, ka spēt pasmieties par saviem trūkumiem ir augsti novērtēta prasme un liecina par veselīgu pašapziņu

Materiālu veidoja
2021-07-01
Skatīt LICENCI