5.8. Kā vizuāli attēlo sakarību starp lielumiem?


7

Lejupielādēt visu

Kā vizuāli attēlo sakarību starp lielumiem?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā vizuāli attēlo sakarību starp lielumiem? Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Grafiski attēlota sakarība

Mācīšanās stratēģijas

3

Punktu atlikšana koordinātu plaknē

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Punktu attēlošana koordinātu plaknē

Atgādne

5

Kā vizuāli attēlo sakarību starp lielumiem?

Nobeiguma vērtēšanas darbs
Pieejams tikai skolotājiem

6

Kā vizuāli attēlo sakarību starp lielumiem? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis
Pieejams tikai skolotājiem

7

Kāpēc šis temats ir būtisks?

Temats ir ļoti būtisks ar to, ka skolēniem temata apguves rezultātā veidojas izpratne, ka sakarības grafiskais attēlojums ļauj labāk izprast un efektīvāk lietot sakarību. Sakarību attēlošanas prasme būs būtiski nepieciešama arī citās mācību jomās, piemēram, dabaszinātņu jomā, sociālajās zinībās.

Materiālu veidoja
2021-02-08
Skatīt LICENCI