Speciālā izglītība. 4.4. Valodas kultūra: ortoēpija, ortogrāfija, interpunkcija


8

Lejupielādēt visu

Valodas kultūra: ortoēpija, ortogrāfija, interpunkcija

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Орфография

Uzdevumi / Vingrinājumi

2

Орфография II

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Типы текста

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Предложение. Текст

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Понимание текста

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Текст. Предложение

Materiāli vērtēšanai

7

Valodas kultūra: ortoēpija, ortogrāfija, interpunkcija. Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

8

Kāpēc šis temats ir būtisks?

“Valodas kultūra: ortoēpija, ortogrāfija, interpunkcija” ir ceturtais temats mazākumtautības (krievu) valodā 4. klasē. Skolēni mācās izprast valodas prasmes nozīmi jēgpilnā komunikācijā un pilnveido lasītprasmi, prasmi precīzi un skaidri izteikt savas domas, pareizi rakstīt un runāt, ievērot literārās valodas normas, strādāt ar dažādu veidu tekstiem. Viņi turpina apgūt tematus “Teikums”, “Teksts”, “Ortogrāfija”, “Ortoēpija”. Skolotājs izvēlas grūtības pakāpi, ņemot vērā katra skolēna ar garīgās attīstības traucējumiem veselības stāvokli, izziņas procesu attīstību, spējas un iepriekšējo pieredzi.

Materiālu veidoja
2022-02-08
Skatīt LICENCI