5.3. Vārdi manā ģimenē. No kā sastāv vārds, un kā darina jaunus vārdus?


9

Lejupielādēt visu

Vārdi manā ģimenē

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Vārdi manā ģimenē. Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Uzrunas un uzrunas grupas lietojums un atdalīšana ar pieturzīmēm formālās un neformālās saziņas situācijās

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Uzruna un uzrunas grupa

Atgādne

4

Sarunvalodas vārdu noteikšana un to aizvietošana ar literārās valodas vārdiem

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Dialoga veidošana atbilstoši saziņas situācijai, izmantojot uzrunu, uzrunas grupu un palīgvārdus jā, nē

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Pašvērtējuma lapa

Materiāli vērtēšanai

7

Vārdnīca

Vārdnīca

8

Vārdi manā ģimenē. isi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

9

Visi komplektā piedāvātie mācību materiāli nav jānodrošina kā darba lapas, t. i., kā atsevišķs eksemplārs katram skolēnam. Skolotājs izvēlas, vai ir mērķtiecīgi izdrukāt atsevišķus uzdevumus un tekstus, savukārt pārējo rādīt uz ekrāna vai informāciju sniegt mutiski. Piedāvātie mācību materiāli ir veidoti noteiktam apakštematam vai konkrētam sasniedzamajam rezultātam (SR). Tajos ietilpst atsevišķi uzdevumu vai uzdevumu grupu piemēri, kā virzīties uz SR. Lai to sasniegtu pilnībā, skolotājs izmanto arī citus pieejamos uzdevumus un gramatiskos vingrinājumus.

Materiālu veidoja
2021-05-05
Skatīt LICENCI