9.2. Kā un kādi likumi aizsargā cilvēktiesības?


9

Lejupielādēt visu

Kā un kādi likumi aizsargā cilvēktiesības?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā un kādi likumi aizsargā cilvēktiesības? Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Kā un kādi likumi aizsargā cilvēktiesības?

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Likumi, to nozīme ikdienā

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Cilvēktiesības Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā un LR Satversmē

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Cilvēktiesības

Atgādne

6

Likumi, to regulētās tiesību jomas

Atgādne

7

Kā lasīt likumu?

Mācīšanās stratēģijas

8

Kā un kādi likumi aizsargā cilvēktiesības? Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

9

Nodarbībās lielākais uzsvars jāliek uz skolēnu pārliecināšanu, ka likumi mūsu ikdienu padara drošāku, tie ir radīti, lai cilvēki tos ievērotu, nevis pārkāptu. Ieskats likumu fragmentos vajadzīgs, lai jaunieši saprot, ar ko atšķiras dažādas atbildības, kur meklēt palīdzību tiesību aizskāruma vai vardarbības gadījumā. Izaicinājums ir likumu teksta lasīšana, jo valoda ir smaga un grūti izprotama. Tekstpratību veicina darbs ar cilvēktiesību salīdzināšanu 2 tiesību aktos. Aicinām skolēnus būt aktīviem pilsoniskajā pozīcijā, aizstāvēt likumību un pievērst sabiedrības uzmanību likumu pārkāpumiem

Materiālu veidoja
2022-04-28
Skatīt LICENCI