4.3. Spēle. Kā dažādu laiku literārajos darbos atklājas cilvēku savstarpējās attiecības un ētiskās vērtības?


6

Lejupielādēt visu

Spēle. Kā dažādu laiku literārajos darbos atklājas cilvēku savstarpējās attiecības un ētiskās vērtības?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Spēle. Kā dažādu laiku literārajos darbos atklājas cilvēku savstarpējās attiecības un ētiskās vērtības? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Spēles dažādu laiku tekstos

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Kā uzrakstīt dzejoli?

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Teksta izpratne. Skolēna pašvērtējums

Kritēriju lapa

5

Spēle. Kā dažādu laiku literārajos darbos atklājas cilvēku savstarpējās attiecības un ētiskās vērtības? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

6

Mācību līdzekli ieteicams izmantot saistībā ar “Literatūra 4.–9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugu.

Materiālu veidoja
2020-10-22
Skatīt LICENCI