Speciālā izglītība 7.4. Kā plānot un sasniegt mērķi ilgtermiņā?


5

Lejupielādēt visu

Kā plānot un sasniegt mērķi ilgtermiņā?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā plānot un sasniegt mērķi ilgtermiņā? Vārdnīca

Vārdnīca

2

Kā plānot un sasniegt mērķi ilgtermiņā?

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Brīvprātīgais darbs

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Kā plānot un sasniegt mērķi ilgtermiņā? Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

5

“Kā plānot un sasniegt mērķi ilgtermiņā?” ir ceturtais temats sociālajās zinībās 7. klasē. Skolēni ar GAT gūst priekšstatu par to, kas ir ilgtermiņa mērķi, brīvprātīgais darbs, karjera. Skolēni ar skolotāja palīdzību mācās sastādīt plānu ilgtermiņa mērķa sasniegšanai, iegūst informāciju par brīvprātīgā darba formām, īsteno brīvprātīgo darbu pēc sastādītā plāna. Skolēni mācās izvērtēt savas profesionālās iespējas – ko viņi varētu darīt nākotnē. Skolotājs nosaka SR atbilstību, ņemot vērā katra skolēna ar GAT veselības stāvokli, izziņas procesu attīstību, spējas, iepriekšējo pieredzi.

Materiālu veidoja
2021-03-01
Skatīt LICENCI