8.5. Kā izvēlas un lieto piemērotāko rīku attēla un videomateriāla apstrādei?


11

Lejupielādēt visu

Kā izvēlas un lieto piemērotāko rīku attēla un videomateriāla apstrādei?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā izvēlas un lieto piemērotāko rīku attēla un videomateriāla apstrādei? Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Videostāstu veidošana, veicot fotografēto un filmēto materiālu pēcapstrādi

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Kādus plānus (kadrus) izmanto filmēšanas un fotografēšanas procesā?

Atgādne

4

Microsoft Fotoattēli darba logs un instrumenti

Atgādne

5

Kā, uzņemot video, izvēlēties objekta novietojumu kadrā?

Mācīšanās stratēģijas

6

Kā veic video pēcapstrādi?

Mācīšanās stratēģijas

7

Kā veic skaņas pievienošanu un tās garuma piemērošanu video sižetam?

Mācīšanās stratēģijas

8

Videostāsta veidošana, veicot fotografēto un filmēto materiālu pēcapstrādi

Nobeiguma vērtēšanas darbs
Pieejams tikai skolotājiem

9

Kā izvēlas un lieto piemērotāko rīku attēla un videomateriāla apstrādei? Vārdnīca

Vārdnīca

10

Kā izvēlas un lieto piemērotāko rīku attēla un videomateriāla apstrādei? Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

11

Temats ir būtisks, jo, izmantojot visus dizaina procesa posmus, skolēniem tiks veidotas iemaņas savas ieceres realizācijai, uzņemot fotoattēlus, filmējot un veidojot videostāstu, ierakstot audiomateriālu. Skolēni sadarbojas filmēšanas plānošanā un dokumentēšanā, filmēšanā pēc izveidotā scenārija, video pēcapstrādē, plānveida testēšanā un uzlabošanā un filmas demonstrēšanā citiem, lai iegūtu viedokli par rezultātu.

Materiālu veidoja
2021-06-08
Skatīt LICENCI