6.1. Laiks. Kā laika zīmes tekstā palīdz raksturot literāru darbu un veidot savu radošu darbu, piemēram, teiku?


8

Lejupielādēt visu

Laiks

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Laiks. Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Teikas pazīmju izpratne

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Kā pētīt sava novada/pilsētas teikas?

Mācīšanās stratēģijas

4

Kā veidot un prezentēt teiku krājumu?

Mācīšanās stratēģijas

5

Teika

Jaunrades darbs

6

Pašvērtējums (pēc teiku izpētes, savas teikas uzrakstīšanas un prezentēšanas)

Materiāli vērtēšanai

7

Laiks. Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

8

Apgūstot šo tematu, svarīgi ir vērst uzmanību uz sava novada/ciema/pilsētas kultūras mantojuma izzināšanu gan lasot attiecīgās teikas, gan mācoties pierakstīt folkloras materiālu, kas iegūts, aptaujājot, piemēram, vecvecākus. Tādējādi tiek veicināta apziņa, ka kultūras mantojums ir līdzās, ka katrs var piedalīties tā saglabāšanā, aktualizēta vides nozīme personības tapšanā. Svarīgi ir mācīt skolēniem darboties ar daudzveidīgu informāciju, to vākt, apkopot, salīdzināt un izmantot savā darbībā

Materiālu veidoja
2021-06-17
Skatīt LICENCI