5.4. Kā noskaidrot, parādīt un pierādīt, kā veidots vārds? Vārds vārddarināšanas līmenī


8

Lejupielādēt visu

Kā noskaidrot, parādīt un pierādīt, kā veidots vārds?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Как узнать, показать и доказать, как образуется слово? (5.4.)

Temata atsegums skolēnam

2

Корень слова (5.4.1.)

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Однокоренные слова (5.4.2.)

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Однокоренные слова (5.4.2.) Atgādne

Atgādne

5

Однокоренные слова (5.4.2.) Stratēģija

Mācīšanās stratēģijas

6

Однокоренные слова (5.4.2.) Kritēriju lapa

Kritēriju lapa

7

Kā noskaidrot, parādīt un pierādīt, kā veidots vārds? Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

8

Tematā iekļautie mācību materiālu piemēri • Kā noskaidrot, parādīt un pierādīt, kā veidots vārds? (Vārds vārddarināšanas līmenī.) (Как выяснить, показать и доказать, как составлено слово?) (Слово на словообразовательном уровне.) Temata atsegums skolēnam • Корень слова (5.4.1.) Uzdevumi/Vingrinājumi • Однокоренные слова (5.4.2.) Uzdevumi/Vingrinājumi • Корень слова (5.4.1.) Atgādne • Однокоренные слова (5.4.2.) Atgādne • Однокоренные слова (5.4.2.) Mācīšanās stratēģijas • Однокоренные слова (5.4.2.) Kritēriju lapa

Materiālu veidoja
2021-05-05
Skatīt LICENCI