4.3. Zīmes un simboli – veids, kā lasīt pasauli. Kā ieraudzīt un atšķirt zīmes un simbolus apkārtējā vidē un kā radīt savu zīmi un simbolu?


6

Lejupielādēt visu

Zīmes un simboli – veids, kā lasīt pasauli. Kā ieraudzīt un atšķirt zīmes un simbolus apkārtējā vidē un kā radīt savu zīmi un simbolu?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Zīmes un simboli – veids, kā lasīt pasauli

Kritēriju lapa

2

Zīmes un simboli – veids, kā lasīt pasauli. Kā ieraudzīt un atšķirt zīmes un simbolus apkārtējā vidē un kā radīt savu zīmi un simbolu? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

3

Zīmes un simboli – veids, kā lasīt pasauli

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Zīmes un simboli. Uzskates līdzeklis

Uzskates līdzeklis

5

Zīmes un simboli – veids, kā lasīt pasauli. Kā ieraudzīt un atšķirt zīmes un simbolus apkārtējā vidē un kā radīt savu zīmi un simbolu? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

6

Mācību līdzekli ieteicams izmantot saistībā ar “Vizuālā māksla 1.–9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugu

Materiālu veidoja
2020-12-02
Skatīt LICENCI