Speciālā izglītība. 7.2. Ar kādu mērķi runā izmanto vietniekvārdus?


9

Lejupielādēt visu

Ar kādu mērķi runā izmanto vietniekvārdus?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Личные местоимения

Uzdevumi / Vingrinājumi

2

Изменение личных местоименииˇ по родам

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Склонение личных местоименииˇ

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Притяжательные местоимения

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Личные местоимения II

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Личные местоимения

Atgādne

7

Mестоимение

Mācību spēle

8

Ar kādu mērķi runā izmanto vietniekvārdus? Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

9

Kāpēc šis temats ir būtisks?

“Ar kādu mērķi runā izmanto vietniekvārdus?” ir otrais temats mazākumtautības (krievu) valodā 7. klasē. Skolēni mācās atšķirt vietniekvārdu no citām vārdšķirām pēc nozīmes, formas, funkcijas un sintaktiskās lomas teikumā, pēta vietniekvārdu lietošanas tradīcijas dažādās valodās, lai izmantotu to stilistiskās iespējas tekstu veidošanai un saziņai. Skolēni apgūst tematus “Vietniekvārds”, “Personu vietniekvārdi”. Skolēni attīsta savas lasīšanas un pareizrakstības prasmes, kā arī prasmi strādāt ar dažādu veidu tekstiem. Skolotājs izvēlas grūtības pakāpi, ņemot vērā katra skolēna ar garīgās attīstības traucējumiem veselības stāvokli, izziņas procesu attīstību, spējas un iepriekšējo pieredzi.

Materiālu veidoja
2021-02-23
Skatīt LICENCI