7.2. Laiks. 1. Kā izmantot dzīves situācijas, raksturojot un radot noveli?


7

Lejupielādēt visu

Kā izmantot dzīves situācijas, raksturojot un radot noveli?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā izmantot dzīves situācijas, raksturojot un radot noveli? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Noveles pazīmes

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Noveles radīšana

Mācīšanās stratēģijas

4

Novelē aktualizēto un sev svarīgo vērtību izpratne

Mācību spēle

5

Kritēriji mācību snieguma uzlabošanai

Materiāli vērtēšanai

6

Kā izmantot dzīves situācijas, raksturojot un radot noveli? Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

7

Mācību līdzekli ieteicams izmantot saistībā ar “Literatūra 4.–9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugu.

Materiālu veidoja
2021-04-09
Skatīt LICENCI