Speciālā izglītība 8.2. Absolūtisms


5

Lejupielādēt visu

Absolūtisms

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Absolūtisms. Apraksts

Apraksts

2

Absolūtisms. Uzdevumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Absolūtisms. Vārdnīca

Vārdnīca

4

Absolūtisms. VIsi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

5

Kāpēc šis temats ir būtisks?

“Absolūtisms” ir otrais apgūstamais temats Latvijas un pasaules vēsturē 8. klasē. Tematā piedāvāto mācību materiālu piemēri ir veidoti, lai palīdzētu īstenot mācību priekšmeta programmu “Vēsture 7.–9. klasei skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem”. Iepazīstot dažādu Eiropas valstu absolūtās monarhijas izpausmes, ar skolotāja palīdzību skolēni ar GAT gūst izpratni par demokrātiskām un antidemokrātiskām absolūtisma laikmetam raksturīgajām kultūras izpausmēm. Skolotājs, veidojot uzdevumus, nosaka SR atbilstību, ņemot vērā katra skolēna ar garīgās attīstības traucējumiem veselības stāvokli, izziņas procesu attīstību, spējas, iepriekšējo pieredzi.

Materiālu veidoja
2021-04-07
Skatīt LICENCI