7.3. Tradīcijas. Kā latviešu folklorā un literārajos darbos atklājas latviešu tautas tradīcijas un cilvēka dzīve gadskārtu ritumā?


9

Lejupielādēt visu

Tradīcijas. Kā latviešu folklorā un literārajos darbos atklājas latviešu tautas tradīcijas un cilvēka dzīve gadskārtu ritumā?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Tradīcijas. Kā latviešu folklorā un literārajos darbos atklājas latviešu tautas tradīcijas un cilvēka dzīve gadskārtu ritumā? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Kā veidot klases gadskārtu kalendāru (plakātu)?

Mācību projekts

3

Mīklu minēšanas sacensības.

Mācību spēle

4

Gadskārtu tradīciju izpratne.

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Latviešu gadskārtu svētki.

Uzskates līdzeklis

6

Tautasdziesmu pantmērs.

Atgādne

7

Projekta darba vērtēšanas kritēriji. Projekta darba pašvērtējums.

Mācību projekts

8

Tradīcijas. Kā latviešu folklorā un literārajos darbos atklājas latviešu tautas tradīcijas un cilvēka dzīve gadskārtu ritumā? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

9

Apgūstot šo tematu, svarīgi rosināt skolēnu domāt par to, ka cilvēku dzīve ir cieši saistīta ar norisēm dabā. Šajā tematā skolēni rosināmi, apgūstot folkloras pasaulē izvirzītās vērtības, veidot savu vērtību pasauli. Būtu jārada iespēja saskatīt, ka folklorā aktualizētās tautas vērtības, tradīcijas ir dzīvas arī mūsdienās.

Materiālu veidoja
2020-12-04
Skatīt LICENCI