Vidusskola. 6. llgtspējīga saimniekošana un ieguldījums cilvēkkapitālā


12

Lejupielādēt visu

llgtspējīga saimniekošana un ieguldījums cilvēkkapitālā

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

llgtspējīga saimniekošana un ieguldījums cilvēkkapitālā. Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Ekonomisko lēmumu pieņemšanas matrica

Mācīšanās stratēģijas

3

Ilgtspējīga saimniekošana

Apraksts

4

Valsts loma ekonomikā

Apraksts

5

Darba tirgus prasības 21. gadsimtā

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Ekonomisko lēmumu pieņemšana un izvēļu sekas

Uzdevumi / Vingrinājumi

7

Politiskās ekonomikas teorijas un valstu konkurētspēja

Uzdevumi / Vingrinājumi

8

Infografikas veidošana

Atgādne

9

IKP un ienākumu plūsmas modelis

Atgādne

10

llgtspējīga saimniekošana un ieguldījums cilvēkkapitālā. Vārdnīca

Vārdnīca

11

llgtspējīga saimniekošana un ieguldījums cilvēkkapitālā, Visi temata materiāli kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

12

Temata apguves mērķis ir apzināt investīciju nozīmi cilvēkkapitālā, inovatīvā pārvaldībā un tehnoloģijās, diskutēt par sabiedrības līdzdalības nozīmi un īstenot ilgtspējīgai attīstībai atbilstošus lēmumus gan skolēna ikdienā, gan valsts un reģiona tautsaimniecībā. Temata apguves laikā skolēnam būs iespēja saprast savu vietu un lomu valsts ekonomikā, pētot savas karjeras iespējas, diskutējot par valsts fiskālo un monetāro politiku, ēnu ekonomiku, sintezēt likumsakarības ienākumu riņķveida plūsmā. Tas varētu sekmēt apzinīgas, uz ilgtspējīgu attīstību un energoefektīvu darbību orientētas personības attīstību, kas spēj pieņemt resursus taupošus, savu un sabiedrības labklājību veicinošus lēmumus.

Materiālu veidoja
2021-02-26
Skatīt LICENCI