4.1. Kā sazinās pasaule? (Как общается мир?)


11

Lejupielādēt visu

Mazākumtautības (krievu) valoda 4.-6. klasei. Mācību līdzeklis

Informācija par izdevumu

1

Kā sazinās pasaule? (Как общается мир?)

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

2

Зачем люди придумали язык?

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Какую «работу» выполняет язык?

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Неразгаданная загадка

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Как устроен язык? (знаки языка)

Atgādne

6

Какую «работу» выполняет язык?

Atgādne

7

Неразгаданная загадка

Mācīšanās stratēģijas

8

Как общается мир? Как язык помогает нам общаться, узнавать, называть окружающий мир, выражать чувства?

Temata atsegums skolēnam

9

Как устроен язык? (знаки языка)

Uzdevumi / Vingrinājumi

10

Kā sazinās pasaule? (Как общается мир?)

Mācību līdzeklis

11

Mācību līdzekli ieteicams izmantot saistībā ar “Mazākumtautības (krievu) valoda 1.–9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugu.

Materiālu veidoja
2022-01-07
Skatīt LICENCI