4.1. Kā sazinās pasaule? (Как общается мир?)


10

Lejupielādēt visu

Kā sazinās pasaule? (Как общается мир?)

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Зачем люди придумали язык?

Uzdevumi / Vingrinājumi

2

Какую «работу» выполняет язык?

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Неразгаданная загадка

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Как устроен язык? (знаки языка)

Atgādne

5

Какую «работу» выполняет язык?

Atgādne

6

Неразгаданная загадка

Mācīšanās stratēģijas

7

Как общается мир? Как язык помогает нам общаться, узнавать, называть окружающий мир, выражать чувства?

Temata atsegums skolēnam

8

Как устроен язык? (знаки языка)

Uzdevumi / Vingrinājumi

9

Kā sazinās pasaule? (Как общается мир?)

Mācību līdzeklis

10

Mācību līdzekli ieteicams izmantot saistībā ar “Mazākumtautības (krievu) valoda 1.–9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugu.

Materiālu veidoja
2020-10-02
Skatīt LICENCI