Speciālā izglītība. 7.4. Kā hidrosfēra mijiedarbojas ar citām Zemes sistēmām?


19

Lejupielādēt visu

Kā hidrosfēra mijiedarbojas ar citām Zemes sistēmām?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā hidrosfēra mijiedarbojas ar citām Zemes sistēmām? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Kā hidrosfēra mijiedarbojas ar citām Zemes sistēmām? Vārdnīca

Vārdnīca

3

Pazemes ūdeņi. Apraksts

Apraksts

4

Pasaules okeāna, jūru un iekšējo ūdeņu piesārņojums

Apraksts

5

Iežu ūdenscaurlaidība

Pētniecības / Laboratorijas darbs

6

Skolai tuvākā upe

Pētniecības / Laboratorijas darbs

7

Baltijas jūra

Uzdevumi / Vingrinājumi

8

Upes

Uzdevumi / Vingrinājumi

9

Ezeri

Uzdevumi / Vingrinājumi

10

Pazemes ūdeņi

Uzdevumi / Vingrinājumi

11

Pasaules okeāna, jūru un iekšējo ūdeņu piesārņojums

Uzdevumi / Vingrinājumi

12

Upes modeļa veidošana

Uzdevumi / Vingrinājumi

13

Okeāni

Apraksts

14

Baltijas jūra. Apraksts

Apraksts

15

Upes. Apraksts

Apraksts

16

Ezeri. Apraksts

Apraksts

17

Kā hidrosfēra mijiedarbojas ar citām Zemes sistēmām? Noslēguma vērtēšanas darbs

Nobeiguma vērtēšanas darbs
Pieejams tikai skolotājiem

18

Kā hidrosfēra mijiedarbojas ar citām Zemes sistēmām? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis
Pieejams tikai skolotājiem

19

Mācību un metodisko līdzekli ieteicams izmantot saistībā ar “Ģeogrāfija 7.–9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem”.

Materiālu veidoja
2020-12-04
Skatīt LICENCI