Problēmrisināšana: problēmas definēšana un risinājuma izstrāde


2

Lejupielādēt visu

Problēmrisināšana: problēmas definēšana un risinājuma izstrāde.

Diagnosticējošais darbs
Pieejams tikai skolotājiem

1

Problēmrisināšana: problēmas definēšana un risinājuma izstrāde (rediģējams fails)

Diagnosticējošais darbs
Pieejams tikai skolotājiem

2

Problēmrisināšana: problēmas definēšana un risinājuma izstrāde. Starpdisciplinārs diagnosticējošais darbs, uzsākot 10. klasi.

Materiālu veidoja
2021-08-16
Skatīt LICENCI