4.3. Kā mēra leņķi?


8

Lejupielādēt visu

Kā mēra leņķi?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā mēra leņķi? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Leņķis un tā mērīšana

Atgādne

3

Leņķa mērīšana

Mācīšanās stratēģijas

4

Leņķa mērīšana un zīmēšana

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Mērinstrumenta lietošana, leņķu mērīšana, savu darbību skaidrošana

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Kā mēra leņķi? Snieguma līmeņa apraksts

Snieguma līmeņu apraksts

7

Kā mēra leņķi? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

8

Kāpēc šis temats ir būtisks? Temata apguves ietvaros skolēnam tiek padziļināta izpratne par leņķi kā plaknes figūru. Ir ļoti būtiski pilnveidot prasmi mērīt, mācoties izmērīt leņķa lielumu ar transportieri, pamatojoties uz zināšanām un prasmēm par nogriežņa garuma mērīšanu. Prasme mērīt ir ļoti būtiska prasme dabaszinību apguvē.

Materiālu veidoja
2022-04-21
Skatīt LICENCI