8.2. Miers un konflikti.


8

Lejupielādēt visu

Miers un konflikti

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā valoda atklāj savstarpējās attiecības?

Temata atsegums skolēnam

2

Savstarpējās attiecības: pirmais priekšstats

Mācību projekts

3

Personu vietniekvārdu tu/Tu un jūs/Jūs lietošana

Atgādne

4

Kartotēka

Uzskates līdzeklis

5

Uzruna, uzrunas grupa, uzrunas teikums

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Mācāmies vērtēt: savstarpējais vērtējums

Gadījuma izpēte

7

Miers un konflikti. Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

8

Visi mācību materiālu komplektā piedāvātie materiāli nav darba lapas, t. i., nav jānodrošina kā atsevišķs eksemplārs katram skolēnam. Skolotājs izvēlas, vai ir mērķtiecīgi izdrukāt atsevišķus uzdevumus un tekstus, savukārt pārējo rādīt uz ekrāna vai informāciju sniegt mutiski. Piedāvātie mācību materiāli ir veidoti noteiktam apakštematam vai konkrētam sasniedzamajam rezultātam (SR). Tajos ietilpst atsevišķi uzdevumu vai uzdevumu grupu piemēri, kā virzīties uz SR. Lai to sasniegtu pilnībā, skolotājs izmanto arī citus pieejamos uzdevumus un gramatiskos vingrinājumus.

Materiālu veidoja
2021-06-15
Skatīt LICENCI