Vidusskola. 2.2. Masu mediju veidi un vēstījuma žanri.


4

Lejupielādēt visu

Masu mediju veidi un vēstījuma žanri

Norādījumi skolotājiem

1

Masu mediju veidi un vēstījuma žanri. Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Mediju veidi un to funkcijas, mediju vēstījuma žanri, mediji un latviešu valoda, publicistikas valodas stils

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Masu mediju veidi un vēstījuma žanri. Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

4

Tematā “Masu mediju veidi un vēstījuma žanri” ir trīs apakštemati (Mediju veidi un to funkcijas; Mediju vēstījuma žanri; Mediji un latviešu valoda, publicistikas valodas stils). Šis mācību līdzeklis paredzēts, lai skolēns veidotu izpratni par mediju veidiem (televīzija, radio, laikraksti, žurnāli, globālais tīmeklis), to funkcijām un vēstījuma žanriem, kā arī attīstītu prasmi mērķtiecīgi un atbildīgi lietot verbālus un neverbālus izteiksmes līdzekļus neatkarīgi no izvēlētā mediju veida vai vēstījuma žanra.

Materiālu veidoja
2021-02-10
Skatīt LICENCI