9.1. Kāda ir Satversmes loma demokrātiskā valstī?


8

Lejupielādēt visu

Kāda ir Satversmes loma demokrātiskā valstī?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kāda ir Satversmes loma demokrātiskā valstī? Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Satversme un varas dalīšanas princips

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Tabula par trim varas daļām

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Valsts funkcijas

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Kā skaidrot/definēt jēdzienus?

Mācīšanās stratēģijas

6

Kāda ir Satversmes loma demokrātiskā valstī? Vārdnīca

Vārdnīca

7

Kāda ir Satversmes loma demokrātiskā valstī? Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis
Pieejams tikai skolotājiem

8

Nodarbībās galvenais pētījuma avots – LR Satversme. Šajā tematā visiem ir jāizlasa Satversmes teksts un jāmēģina to izprast, skaidrot. Uzsvars, jāliek uz argumentēšanas prasmju darbināšanu un izvērtēšanu. Aicinām veidot argumentus individuāli, salīdzināt tos un papildināt, strādājot pāros un grupās pa četri. Ieteicams sadarboties ar vēstures skolotājiem, tad darbs būs jēgpilnāks, jo vēsturē skolēni apgūs tālaika notikumus, veidos cēloņsakarības. Aicinām organizēt mācīšanos iedziļinoties, radīt apstākļus, kuros katrs skolēns ir atbildīgs par savu mācīšanos, piedāvājam organizēt darbu mainīgās grupās un kooperatīvo mācīšanos.

Materiālu veidoja
2021-09-07
Skatīt LICENCI