7.5. No mutvārdu tradīcijas līdz nošu pierakstam. Kā es varu nošu rakstu izmantot savas kompozīcijas pierakstā?


7

Lejupielādēt visu

No mutvārdu tradīcijas līdz nošu pierakstam. Kā es varu nošu rakstu izmantot savas kompozīcijas pierakstā?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

No mutvārdu tradīcijas līdz nošu pierakstam. Kā es varu nošu rakstu izmantot savas kompozīcijas pierakstā? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Pašnovērtējums

Materiāli vērtēšanai

3

Mūzika viduslaikos

Materiāli vērtēšanai

4

Mūzikas klausīšanās un analīze

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Kā pierakstīt mūziku pēc viduslaiku tradīcijas

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

No mutvārdu tradīcijas līdz nošu pierakstam. Kā es varu nošu rakstu izmantot savas kompozīcijas pierakstā? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

7

Mācību līdzekli ieteicams izmantot saistībā ar “Mūzika 1.–9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugu.

Materiālu veidoja
2020-12-21
Skatīt LICENCI