Speciālā izglītība. 1.2. Mana ģimene


7

Lejupielādēt visu

Mana ģimene

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Графические обозначения

Atgādne

2

Как перенести слово?

Atgādne

3

Чтение. Печатание

Mācību spēle

4

Cемья

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Согласные звуки и буквы

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Mana ģimene. Visi temata materiāli skolēniem kopā

Mācību līdzeklis

7

“Mana ģimene” ir otrais temats mazākumtautības (krievu) valodā 1. klasē. Skolēni apgūst lasīšanas un rakstīšanas prasmes, mācās stāstīt par ģimeni. Skolēni sāk apgūt tematus “Patskaņi”, “Līdzskaņi”, “Uzsvars”, mācās pildīt dažādus uzdevumus un lietot atgādnes. Skolotājs izvēlas grūtības pakāpi, ņemot vērā katra skolēna ar garīgās attīstības traucējumiem veselības stāvokli, izziņas procesu attīstību, spējas un iepriekšējo pieredzi.

Materiālu veidoja
2021-03-04
Skatīt LICENCI