Speciālā izglītība (7. - 9. klase). Dažādi lielumi un mēri. Nosaukti skaitļi


10

Lejupielādēt visu

Dažādi lielumi un mēri. Nosaukti skaitļi

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Nosauktu skaitļu saskaitīšana un atņemšana

Uzdevumi / Vingrinājumi

2

Saliktu nosauktu skaitļu saskaitīšana un atņemšana

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Nosauktu skaitļu reizināšana

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Nosauktu skaitļu dalīšana

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Nosauktu skaitļu reizināšana un dalīšana

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Nosaukti decimāldaļskaitļi

Uzdevumi / Vingrinājumi

7

Nosauktu skaitļu pārveidošana

Uzdevumi / Vingrinājumi

8

Nosaukti skaitļi

Uzdevumi / Vingrinājumi

9

Dažādi lielumi un mēri. Nosaukti skaitļi. Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

10

Tematā “Nosaukti skaitļi” piedāvāto mācību materiālu piemēri ir veidoti, lai palīdzētu īstenot mācību priekšmeta programmu Matemātika 7.–9. klasei skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem. Šis temats ir daļa no 2. tematiskā moduļa “Dažādi lielumi un mēri”. Temats “Nosaukti skaitļi” piedāvā saturisku kontekstu visam 7.–9. klašu posmam. Skolēni lasa nosauktus skaitļus, sasmalcina un pārvērš tos, saskaita un atņem nelielus saliktus nosauktus skaitļus bez pārveidojumiem. Skolēni mācās lietot mēru sakarības praktiska satura uzdevumu risināšanā. Mācās izmantot nosauktus skaitļus praktisku dzīves situāciju modeļos, mācās nolasīt tos, saistot ar aritmētiskām darbībām, piemēram, iepirkuma čeki, kāda notikuma norises laiks u. c. Skolotājs nosaka SR atbilstību, ņemot vērā katra skolēna ar garīgās attīstības traucējumiem veselības stāvokli, izziņas procesu attīstību, spējas, iepriekšējo pieredzi.

Materiālu veidoja
2021-02-25
Skatīt LICENCI