Vidusskola. 3. Atoma uzbūve, vielas uzbūve, vielas stāvokļi.


9

Lejupielādēt visu

Atoma uzbūve, vielas uzbūve, vielas stāvokļi.

Norādījumi skolotājiem

1

Atoma uzbūve, vielas uzbūve, vielas stāvokļi. Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Atoma uzbūve, vielas uzbūve, vielas stāvokļi. Vārdnīca

Vārdnīca

3

Kā aprēķināt ķīmiskā elementa relatīvo atommasu?

Atgādne

4

Vielas uzbūve

Uzskates līdzeklis

5

Ķīmiskā saite savienojumā, tās attēlojums

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Vielu kristāliskā uzbūve

Uzdevumi / Vingrinājumi

7

Kā noteikt saites veidu, izmantojot ĶEPT un REN?

Atgādne

8

Atoma uzbūve, vielas uzbūve, vielas stāvokļi. Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

9

Kāpēc šis temats ir būtisks? Atoms ir vielas vissīkākā, ķīmiski nedalāmā daļiņa. Skolēni, apgūstot tematu, pilnveido izpratni par atomu uzbūvi (elektronu izvietojumu atbilstoši enerģijai pa enerģijas līmeņiem), izotopiem, vielas uzbūvi. Skolēni apgūst zināšanas par kodolreakciju norisi, kuras pavada radioaktīvais starojums, uzzina, ka dažiem ķīmiskajiem elementiem kodolreakcijas var notikt patvaļīgi (tiem piemīt dabiskā radioaktivitāte), bet tās var izraisīt arī mākslīgi (tā ir mākslīgā radioaktivitāte). Skolēni turpina veidot izpratni par atomu spēju veidot dažādas ķīmiskās saites ķīmiskajos savienojumos un dažādu vielu veidojošo daļiņu izkārtojumu vielā, par to fizikālo īpašību atkarību no vielas uzbūves.

Materiālu veidoja
2021-02-10
Skatīt LICENCI