Speciālā izglītība. 10. Es un pasaule.


32

Lejupielādēt visu

Es un pasaule.

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Lotto. Valentine’s Day

Mācību spēle

2

Dominoes. Valentine’s Day

Mācību spēle

3

Christmas. Uzdevumi/vingrinājumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Christmas maze

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Easter. Uzdevumi/vingrinājumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Easter maze

Uzdevumi / Vingrinājumi

7

Halloween. Uzdevumi/vingrinājumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

8

Halloween code I

Uzdevumi / Vingrinājumi

9

Halloween code II

Uzdevumi / Vingrinājumi

10

Valentine’s Day. Uzdevumi/vingrinājumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

11

Valentine’s Day. Draw a line

Uzdevumi / Vingrinājumi

12

Valentine’s maze

Uzdevumi / Vingrinājumi

13

Valentine’s Day code I

Uzdevumi / Vingrinājumi

14

Valentine’s Day code II

Uzdevumi / Vingrinājumi

15

Valentine’s Day code III

Uzdevumi / Vingrinājumi

16

Holidays

Atgādne

17

Skolēna sasniedzamo rezultātu vērtēšanas paraugs

Kritēriju lapa

18

Festivals and Holidays

Pārbaudes darbs
Pieejams tikai skolotājiem

19

Festivals and Holidays. Key

Pārbaudes darba atbildes
Pieejams tikai skolotājiem

20

Mass media

Pārbaudes darbs
Pieejams tikai skolotājiem

21

Mass media. Key

Pārbaudes darba atbildes
Pieejams tikai skolotājiem

22

Christmas I

Mācību spēle

23

Christmas II

Mācību spēle

24

Lotto. Christmas

Mācību spēle

25

Lotto. Easter

Mācību spēle

26

Easter

Mācību spēle

27

Lotto. Halloween

Mācību spēle

28

Dominoes. Halloween

Mācību spēle

29

Halloween I

Mācību spēle

30

Halloween II

Mācību spēle

31

Es un pasaule. Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis
Pieejams tikai skolotājiem

32

Mācību un metodisko līdzekli ieteicams izmantot saistībā ar mācību priekšmeta programmas paraugu “Angļu valoda 1.–9. klasei skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem”.

Materiālu veidoja
2020-10-02
Skatīt LICENCI