Speciālā izglītība. 7. Es un brīvais laiks.


10

Lejupielādēt visu

Es un brīvais laiks.

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Sports

Atgādne

2

Free time activities

Atgādne

3

Sports. Go and play

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Hobbies and interests. Read, cut and stick!

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Hobbies and interests What do you enjoy doing?

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Free time activities

Uzdevumi / Vingrinājumi

7

Skolēna sasniedzamo rezultātu vērtēšanas paraugs

Kritēriju lapa

8

Sports equipment

Pārbaudes darbs
Pieejams tikai skolotājiem

9

Es un brīvais laiks. Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis
Pieejams tikai skolotājiem

10

Mācību un metodisko līdzekli ieteicams izmantot saistībā ar mācību priekšmeta programmas paraugu “Angļu valoda 1.–9. klasei skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem”.

Materiālu veidoja
2020-10-19
Skatīt LICENCI