4.4. Kā plāno, strukturē, veido un noformē prezentāciju?


8

Lejupielādēt visu

Kā plāno, strukturē, veido un noformē prezentāciju?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā plāno, strukturē, veido un noformē prezentāciju? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Kā sagatavo un noformē prezentāciju?

Atgādne

3

Kā izveidot veiksmīgu prezentāciju un to demonstrēt?

Mācīšanās stratēģijas

4

Prezentācijas izveide lietotnē

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Kā plāno, strukturē, veido un noformē prezentāciju? Vārdnīca

Vārdnīca

6

Prezentācijas izveide un demonstrēšana. Formatīvās vērtēšanas piemērs

Materiāli vērtēšanai

7

Kā plāno, strukturē, veido un noformē prezentāciju? Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

8

Kāpēc šis temats ir būtisks? Temats ir būtisks, jo, apgūstot prezentāciju lietotnes izmantošanu, skolēns varēs prezentēt savas ieceres un veiktos darbus dažādos mācību priekšmetos un ārpusskolas aktivitātēs.

Materiālu veidoja
2022-02-01
Skatīt LICENCI