4.4. Kā plāno, strukturē, veido un noformē prezentāciju?


8

Lejupielādēt visu

Kā plāno, strukturē, veido un noformē prezentāciju?

Norādījumi skolotājiem

1

Kā plāno, strukturē, veido un noformē prezentāciju? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Formatīvās vērtēšanas piemērs

Materiāli vērtēšanai

3

Prezentācijas izveide lietotnē

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Kā sagatavo un noformē prezentāciju?

Atgādne

5

Kā izveidot veiksmīgu prezentāciju un to demonstrēt?

Mācīšanās stratēģijas

6

Kā plāno, strukturē, veido un noformē prezentāciju? Vārdnīca

Vārdnīca

7

Kā plāno, strukturē, veido un noformē prezentāciju? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

8

Kāpēc šis temats ir būtisks? Temats ir būtisks, jo, apgūstot prezentāciju lietotnes izmantošanu, skolēns varēs prezentēt savas ieceres un veiktos darbus dažādos mācību priekšmetos un ārpusskolas aktivitātēs.

Materiālu veidoja
2021-04-23
Skatīt LICENCI