Vidusskola. 1. Vide un organismu evolucionārās pārmaiņas.


6

Lejupielādēt visu

Bioloģija I pamatkurss. Mācību līdzeklis vispārējai vidējai izglītībai

Informācija par izdevumu

1

Vide un organismu evolucionārās pārmaiņas.

Norādījumi skolotājiem

2

Vide un organismu evolucionārās pārmaiņas. Vārdnīca

Vārdnīca

3

Vide un organismu evolucionārās pārmaiņas

Temata atsegums skolēnam

4

Organismu attiecību veidi ekosistēmā

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Vide un organismu evolucionārās pārmaiņas. Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

6

Kāpēc šis temats ir būtisks? Ekosistēmu pastāvēšanu ietekmē dažādi faktori, viens no tiem ir arī cilvēka darbība. Ir svarīgi veidot skolēniem izpratni par cilvēku rīcības ietekmi uz apkārtējo vidi, lai veidotos ieradums saudzīgi izturēties pret to. Dažādi dzīvības izcelšanās scenāriji un ziņas par organismu pārmaiņām laika gaitā veidos vispusīgu zināšanu bāzi par organismu un vides mijiedarbību. Temata apguve veicinās skolēna izpratni par dabas ilgtspējīgu attīstību. Tematā skolēni pilnveido prasmi modelēt, pielietot dažādus mērinstrumentus, plānot un veikt pētījumus un apjomīgu, kompleksu starppriekšmetu lauka darbu, tādējādi gūstot ieskatu par dažādu profesiju pārstāvju un zinātnieku ikdienu. Temata apguves gaitā skolēnam jāmācās saskatīt kopsakarības attiecībā uz novērotajiem procesiem un organismiem.

Materiālu veidoja
2022-01-07
Skatīt LICENCI