Vidusskola. Antīkais literatūrā.


7

Lejupielādēt visu

Antīkais literatūrā. Antīkās pasaules kultūras zīmju lasījums dažādu laiku literatūrā. Varoņa tēla daudzveidība tolaik un tagad.

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Projekta darba “Īstu varoņu gudrības pasaule” izvērtēšanas kritēriji

Kritēriju lapa

2

Antīkais literatūrā. Antīkās pasaules kultūras zīmju lasījums dažādu laiku literatūrā. Varoņa tēla daudzveidība tolaik un tagad. Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

3

Varoņa tēla izpēte

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Antīkās literatūras izpratne

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Mācību projekta plānošana un darba veikšana

Mācīšanās stratēģijas

6

Antīkais literatūrā. Antīkās pasaules kultūras zīmju lasījums dažādu laiku literatūrā. Varoņa tēla daudzveidība tolaik un tagad. Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

7

Mācību līdzekli ieteicams izmantot saistībā ar “Literatūra I” pamatkursa programmas paraugu vispārējai vidējai izglītībai.

Materiālu veidoja
2021-06-08
Skatīt LICENCI