Vidusskola. Antīkais literatūrā.


8

Lejupielādēt visu

Literatūra I. Pamatkurss. Mācību līdzeklis

Informācija par izdevumu

1

Antīkais literatūrā. Antīkās pasaules kultūras zīmju lasījums dažādu laiku literatūrā. Varoņa tēla daudzveidība tolaik un tagad.

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

2

Projekta darba “Īstu varoņu gudrības pasaule” izvērtēšanas kritēriji

Kritēriju lapa

3

Antīkais literatūrā. Antīkās pasaules kultūras zīmju lasījums dažādu laiku literatūrā. Varoņa tēla daudzveidība tolaik un tagad. Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

4

Varoņa tēla izpēte

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Antīkās literatūras izpratne

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Mācību projekta plānošana un darba veikšana

Mācīšanās stratēģijas

7

Antīkais literatūrā. Antīkās pasaules kultūras zīmju lasījums dažādu laiku literatūrā. Varoņa tēla daudzveidība tolaik un tagad. Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

8

Mācību līdzekli ieteicams izmantot saistībā ar “Literatūra I” pamatkursa programmas paraugu vispārējai vidējai izglītībai.

Materiālu veidoja
2022-03-16
Skatīt LICENCI