Vidusskola. 2. Atoma un vielas uzbūve.


11

Lejupielādēt visu

Atoma un vielas uzbūve

Norādījumi skolotājiem

1

Atoma un vielas uzbūve. Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Oglekļa izotopi (C-12, C-13 un C-14)

Uzskates līdzeklis

3

Atoma un vielas uzbūve. Vārdnīca

Vārdnīca

4

Ķīmiskā elementa atoma elektronapvalka uzbūve

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Vielas kristālrežģa veids un fi zikālās īpašības

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Vielu modeļu izvērtēšana

Uzdevumi / Vingrinājumi

7

Polaras un nepolaras vielas

Atgādne

8

Vielu modeļu izvērtēšanas uzdevumu vērtēšanas kritēriji

Kritēriju lapa

9

Kā noteikt ķīmiskās saites veidu?

Mācīšanās stratēģijas

10

Atoma un vielas uzbūve. Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

11

Kāpēc šis temats ir būtisks? Lai iegūtu vienotu izpratni par mikropasaules un makropasaules uzbūvi, skolēni turpina pilnveidot priekšstatu par vielas daļiņveida uzbūvi. Prasme noteikt ķīmiskās saites veidu ir ļoti svarīga, lai, zinot vielas sastāvu, varētu prognozēt vielas īpašības. Skolēni padziļina savu prasmi attēlot atoma elektronapvalka uzbūvi, rakstīt atoma elektronformulas, lai varētu prognozēt ķīmisko elementu atomu oksidēšanas pakāpes un izmantot tādas vielas sastāva attēlojuma veidus kā Lūisa struktūras. Prasme modelēt, kuras attīstīšanai šajā tematā ir vēlama fizikas un ķīmijas skolotāju sadarbība, ir fundamentāla dabaszinātņu prasme, kura izmantojama gan problēmu risināšanas procesā, gan tam, lai vēl dziļāk skaidrotu empīriskus novērojumus. Skolēniem svarīgi vispirms verbalizēt parādības vārdisko modeli, kuru pēc tam var vizualizēt grafiski vai digitāli. Tāpat svarīgi, lai skolēniem veidojas attieksme, ka jebkuram modelim ir ierobežojumi un trūkumi un to var pārskatīt, iegūstot jaunus datus.

Materiālu veidoja
2021-02-10
Skatīt LICENCI