2.1. Kas ir laikapstākļi, un kā tie mainās?


11

Lejupielādēt visu

Kas ir laikapstākļi, un kā tie mainās?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kas ir laikapstākļi, un kā tie mainās? Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Kas ir laikapstākļi, un kā tie mainās? Vārdnīca

Vārdnīca

3

Kā noteikt laikapstākļu prognozi?

Mācīšanās stratēģijas

4

Kā nolasīt gaisa temperatūru, izmantojot āra termometru?

Mācīšanās stratēģijas

5

Laikapstākļi un to noteikšana

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Prognozēto un novēroto laikapstākļu salīdzināšana

Uzdevumi / Vingrinājumi

7

Ūdens stāvokļi un to maiņa, nokrišņu veidošanās

Atgādne

8

Uzdevumu “Kā raksturot laikapstākļus?” pašvērtējums. Snieguma līmeņu apraksts

Kritēriju lapa

9

Kā raksturot laikapstākļus?

Nobeiguma vērtēšanas darbs

10

Kas ir laikapstākļi, un kā tie mainās? Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis
Pieejams tikai skolotājiem

11

Kāpēc šis temats ir būtisks?

Šajā tematā skolēni attīstīta prasmi veikt ilgstošus novērojumus, reģistrējot novēroto, un izteikt prognozes, pamatojoties uz ilgstoši veiktajiem novērojumiem.

Materiālu veidoja
2021-09-22
Skatīt LICENCI