7.5. Sabiedrība viduslaikos


6

Lejupielādēt visu

Sabiedrība viduslaikos

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Sabiedrība viduslaikos. Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Facebook profila veidošana

Atgādne

3

Vidulaiku kārtu pārstāvju raksturojums

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Sabiedrība viduslaikos. Vārdnīca

Vārdnīca

5

Sabiedrība viduslaikos. Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

6

Kāpēc šis temats ir būtisks? Izvērtējot dažādu viduslaiku kārtu pārstāvju dzīvesveidu un vērtību sistēmas, skolēni veidos ieradumu iedziļināties dažādos atšķirīgos viedokļos, pārliecībās, kultūrās un iejutīsies cita cilvēka pārdzīvojumos, tas sekmē tāda tikuma kā tolerance attīstību. Tā ir iespēja arī salīdzināt viduslaiku un mūsdienu sabiedrībā valdošās vērtības un secināt, kā tās mainījušās. Šis temats palīdzēs izprast, kādu ieguldījumu viduslaiki devuši mūsdienu Eiropas un Latvijas kultūrvēsturiskajā mantojumā.

Materiālu veidoja
2022-10-31
Skatīt LICENCI