Vidusskola. 3.3. Sarunvalodas stils mutvārdos un rakstos


9

Lejupielādēt visu

Sarunvalodas stils mutvārdos un rakstos

Norādījumi skolotājiem

1

Sarunvalodas stils mutvārdos un rakstos. Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Vienkāršrunā lietotie neliterārie valodas līdzekļi

Atgādne

3

Saziņas partneru runas un izturēšanās novērtējums

Kritēriju lapa

4

Jēdzienu izpratne

Vārdnīca

5

Vārdu krājuma dalījums

Vārdnīca

6

Sarunvalodas stils mutvārdos

Uzdevumi / Vingrinājumi

7

Sarunvalodas stils rakstveida tekstos

Uzdevumi / Vingrinājumi

8

Sarunvalodas stils mutvārdos un rakstos. Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

9

Sarunvalodai ir būtiska nozīme mutvārdos un rakstveidā, taču nepieciešams izvēlēties piemērotus valodas līdzekļus atbilstoši saziņas mērķim un kontekstam. Temata ietvaros būtiski ir apzināties sarunvalodas mijiedarbi ar citiem valodas stiliem.

Materiālu veidoja
2021-02-10
Skatīt LICENCI