2.4. Lūk, arī vasara uz sliekšņa! Kā mēs atradīsim tekstā vārdus, kas nosauc priekšmetus, īpašības un darbības, noteiksim to lomu teikumā?


6

Lejupielādēt visu

Lūk, arī vasara uz sliekšņa!

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Вот и лето на пороге! (2.4.)

Temata atsegums skolēnam

2

Вот и лето на пороге! (2.4.) Uzdevumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Вот и лето на пороге! (2.4.) Atgādne

Atgādne

4

Вот и лето на пороге! (2.4.) Vērtēšana

Materiāli vērtēšanai

5

Lūk, arī vasara uz sliekšņa! Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

6

Tematā iekļautie mācību materiālu piemēri

• Lūk, arī vasara uz sliekšņa! Kā mēs atradīsim tekstā vārdus, kas nosauc priekšmetus, īpašības un darbības, noteiksim to lomu teikumā? (Вот и лето на пороге! Как мы найдем в тексте слова, обозначающие предметы, признаки и действия, определим их роль в предложении?) Temata atsegums skolēnam • Вот и лето на пороге! (2.4.) Uzdevumi/Vingrinājumi • Вот и лето на пороге! (2.4.) Atgādne • Вот и лето на пороге! (2.4.) Materiāli vērtēšanai

Materiālu veidoja
2021-05-05
Skatīt LICENCI