6.2. Darbs pagātnē, tagadnē un nākotnē


8

Lejupielādēt visu

Darbs pagātnē, tagadnē un nākotnē

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Darbs pagātnē, tagadnē un nākotnē. Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Profesiju daudzveidīgā pasaule

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Lietvārdu darināšana

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Kā internacionālismus jeb svešvārdus atpazīt bez vārdnīcas palīdzības?

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Pašvērtējuma lapa

Materiāli vērtēšanai

6

Darbs pagātnē, tagadnē un nākotnē. Vārdnīca

Vārdnīca

7

Darbs pagātnē, tagadnē un nākotnē. Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

8

Visi komplektā piedāvātie mācību materiāli nav jānodrošina kā darba lapas, t. i., kā atsevišķs eksemplārs katram skolēnam. Skolotājs izvēlas, vai mērķtiecīgi izdrukāt atsevišķus uzdevumus un tekstus, savukārt pārējo rādīt uz ekrāna vai informāciju sniegt mutiski. Piedāvātie mācību materiāli ir veidoti noteiktam apakštematam vai konkrētam sasniedzamajam rezultātam (SR). Tajos ietilpst atsevišķi uzdevumu vai uzdevumu grupu piemēri, kā virzīties uz SR. Lai to sasniegtu pilnībā, skolotājs izmanto arī citus pieejamos uzdevumus un gramatiskos vingrinājumus.

Materiālu veidoja
2021-09-08
Skatīt LICENCI