Vidusskola. O.3. Literatūra kā pašizpausmes veids.


9

Lejupielādēt visu

Literatūra kā pašizpausmes veids.

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Literatūra kā pašizpausmes veids. Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Сонет в эпоху Возрождения

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Гамлет и русская литература ХХ века

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Экранизации трагедии Шекспира «Гамлет»

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Стиль барокко в литературе и искусстве

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Симеон Полоцкииˇ. Визуальная поэзия

Uzdevumi / Vingrinājumi

7

Literatūra kā pašizpausmes veids. Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

8

Literatūra kā pašizpausmes veids. Vārdnīca

Vārdnīca

9

Mācību līdzekli ieteicams izmantot saistībā ar “Mazākumtautības (krievu) valoda un literatūra” specializētā kursa programmas paraugu.

Materiālu veidoja
2021-02-10
Skatīt LICENCI