1.2. Kā veidot sev un citiem drošas attiecības kopienā?


6

Lejupielādēt visu

Kā veidot sev un citiem drošas attiecības kopienā?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā veidot sev un citiem drošas attiecības kopienā? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Attiecības ģimenē

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Rīcība un sekas

Atgādne

4

Kā veidot sev un citiem drošas attiecības kopienā? Vārdnīca

Vārdnīca

5

Kā veidot sev un citiem drošas attiecības kopienā? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

6

Kāpēc šis temats ir būtisks? Skolēns mācās apzināties, ka katrai rīcībai ir sekas. Ar seku izpratni var izskaidrot gan noteikumus, kuri pastāv, gan skolēna pienākumus un tiesības. Vēlams izmantot ikdienišķus piemērus no klases dzīves, lai rosinātu skolēnus būt iecietīgiem, sirsnīgiem citam pret citu, lai katrs skolēns varētu pasargāt sevi un citus nedrošās situācijās, prognozētu savas rīcības sekas attiecībās ar līdzcilvēkiem. Īpaša uzmanība pievēršama sadarbības prasmju attīstīšanai un kritiskajai domāšanai.

Materiālu veidoja
2021-12-03
Skatīt LICENCI