Vidusskola. 3. Valsts pārvaldīšana.


13

Lejupielādēt visu

Valsts pārvaldīšana.

Norādījumi skolotājiem

1

Valsts pārvaldīšana. Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Pētnieciskā mācīšanās sociālajās zinātnēs

Mācīšanās stratēģijas

3

Valsts pārvaldīšana. Vārdnīca

Vārdnīca

4

Sabiedrības grupas

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Pilsoniskā sabiedrība

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Vēlēšanu sistēma Latvijā

Uzdevumi / Vingrinājumi

7

Varas dalīšana

Uzdevumi / Vingrinājumi

8

Plašsaziņas līdzekļu analīze

Uzdevumi / Vingrinājumi

9

Vēlēšanu plakātu analīze

Atgādne

10

Kā analizēt normatīvos (to skaitā likumdošanas) aktus?

Atgādne

11

Ideoloģijas

Atgādne

12

Valsts pārvaldīšana. Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

13

Kāpēc šis temats ir būtisks? Skolēni praktiskā darbībā gūst pieredzi informācijas meklēšanā, analizēšanā, interpretēšanā un sintēzē, izmantojot daudzveidīgus informācijas avotus par sabiedrības struktūru, valsts pārvaldes un likumdošanas mehānismu darbību Latvijā, partiju lomu un vēlēšanām. Tiek attīstīta prasme saskatīt cēloņsakarības, analizēt un izvērtēt problēmsituācijas, patstāvīgi iesaistīties pilsoniskās līdzdalības pasākumos, tiek realizēta medijpratība un skolēns mācās izmantot e-pārvaldi. Izpratne par valsts lomu sabiedrības stabilitātes un drošības garantēšanā un visu sabiedrības grupu interešu ievērošanā ir svarīga, jo tad skolēns apzinās savu saistību ar valsti, vēlas piedalīties lēmumu pieņemšanā un nostiprināt demokrātiskās vērtības.

Materiālu veidoja
2021-02-10
Skatīt LICENCI