7.2. Kā vadīt stresu?


8

Lejupielādēt visu

Kā vadīt stresu?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā vadīt stresu? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Stresa pārvarēšanas veidi jeb stratēģijas

Mācīšanās stratēģijas

3

Stresa vadība

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Stresa veidi un to ietekme uz organismu

Apraksts

5

Kā vadīt stresu? Nobeiguma vērtēšanas darbs

Nobeiguma vērtēšanas darbs
Pieejams tikai skolotājiem

6

Kā vadīt stresu? Vārdnīca

Vārdnīca

7

Kā vadīt stresu? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis
Pieejams tikai skolotājiem

8

Kāpēc šis temats ir būtisks? Šajā tematā ir apvienoti divi aspekti: fiziskā un emocionālā drošība skolā un kopienā un stresa vadība. Uzsvars likts uz drošu un pozitīvu savstarpējo attiecību veidošanu sabiedrībā (klasē, skolā, ģimenē, kopienā, valstī). Mācību procesā dominē sadarbības, kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas caurviju prasmes. Temata otrais aspekts – stresa vadība – ir aktuāls, jo jebkurš konflikts (ārējs, iekšējs), kā arī ikdienas steiga rada stresu. Stresa noturību vai ietekmējamību veicina arī individuālās īpašības, tāpēc svarīgi ir mācīties vadīt stresu. Šī prasme ir viena no nepieciešamākajām dzīvesprasmēm 21. gadsimtā, tāpēc lielākā uzmanība jāpievērš tieši stresa vadīšanas stratēģijām. Labs palīgs, kā veidot stundas par skolēnu sociāli emocionālo audzināšanu un konfliktu risināšanu, ir Baibas Martinsones un Rutas Niedres veidota rokasgrāmata “Sociāli emocionālā audzināšana”. Ja ir pieeja grāmatai “Konflikts un saskarsme”, tad var izmantot atbilstošās darba lapas. Analizējamās situācijas izvēlamies atbilstoši klases videi un vajadzībām, tāpēc konfliktsituācijas modelē un analizē paši skolēni, balstoties uz savu pieredzi. Arī konfliktu risināšanas un stresa pārvarēšanas stratēģijas skolotājs var piedāvāt dažādas, bet katrs skolēns izvēlas savu.

Materiālu veidoja
2021-01-18
Skatīt LICENCI