4.2. Mājas. Tradīcijas. Laiks. Kādas agrāko laiku/sendienu ģimenes tradīcijas, kas minētas stāstos un pasakās, es vēlētos atjaunot? Kāpēc?


15

Lejupielādēt visu

Mājas. Tradīcijas. Laiks. Kādas agrāko laiku/sendienu ģimenes tradīcijas, kas minētas stāstos un pasakās, es vēlētos atjaunot? Kāpēc?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Mājas. Tradīcijas. Laiks. Kādas agrāko laiku/sendienu ģimenes tradīcijas, kas minētas stāstos un pasakās, es vēlētos atjaunot? Kāpēc? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Mājas. Tradīcijas. Laiks. Kādas agrāko laiku/sendienu ģimenes tradīcijas, kas minētas stāstos un pasakās, es vēlētos atjaunot? Kāpēc? Vārdnīca

Vārdnīca

3

Время: традиция и современность

Nobeiguma vērtēšanas darbs
Pieejams tikai skolotājiem

4

Семья, дом и дети. Работа с текстами В. И. Белова «Лад», Н. А. Некрасова «Мужичок с ноготок», Ю. Коваля «Дед, баба и Алёша»

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Имя в жизни человека. Работа с текстами В. Берестова, Е. Санина, К. Драгунской.

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Прекрасное в «Янтарной сказке» И. Зиедониса

Uzdevumi / Vingrinājumi

7

Тема родного края и родного города глазами писателя, поэта, художника

Uzdevumi / Vingrinājumi

8

Семья в сказке А. С. Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях»

Uzdevumi / Vingrinājumi

9

Рождественские традиции В. Брюсов, М. Карем, И. Шмелёв, К. Фофанов, А. Чехов

Uzdevumi / Vingrinājumi

10

Время: традиция и современность. Русская народная сказка «Царевна-лягушка», немецкая народная сказка «Три пёрышка»

Uzdevumi / Vingrinājumi

11

Русская народная сказка «Царевна-лягушка», Е. Кривченко «Царевна-лягушка»

Uzdevumi / Vingrinājumi

12

С. Я. Маршак «Петрушка-иностранец»

Uzdevumi / Vingrinājumi

13

Как создать пьесу-сказку? М. Метерлинк «Синяя птица», П. П. Ершов «Конёк-горбунок»

Mācību projekts

14

Mājas. Tradīcijas. Laiks. Kādas agrāko laiku/sendienu ģimenes tradīcijas, kas minētas stāstos un pasakās, es vēlētos atjaunot? Kāpēc? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

15

Mācību līdzekli ieteicams izmantot saistībā ar “Mazākumtautības literatūra (krievu) 4.–9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugu

Materiālu veidoja
2020-10-26
Skatīt LICENCI