Speciālā izglītība. 4.4. Vai dzīvniekiem ir valoda? Kā veidot monologu, rakstīt sludinājumu un lietišķu e-pasta vēstuli?


6

Lejupielādēt visu

Vai dzīvniekiem ir valoda? Kā veidot monologu, rakstīt sludinājumu un lietišķu e-pasta vēstuli?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kurš pirmais?

Mācību spēle

2

Dzīvnieki

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Sludinājums

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Izsauksmes vārdi

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Vai dzīvniekiem ir valoda? Kā veidot monologu, rakstīt sludinājumu un lietišķu e-pasta vēstuli? | Visi temata materiāli skolēniem kopā

Mācību līdzeklis

6

Mācību un metodisko līdzekli ieteicams izmantot saistībā ar “Latviešu valoda 1.–9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Materiālu veidoja
2021-01-27
Skatīt LICENCI