5.1. Valodu brīnumainā pasaule. Kādas ir valodas funkcijas un to nozīme saziņā?


9

Lejupielādēt visu

Valodu brīnumainā pasaule.

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Valodu brīnumainā pasaule. Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Darbs ar skaidrojošo vārdnīcu

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Pasaules valodu izpēte un salīdzināšana, izmantojot interneta resursus

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Teikumu veidošana ar palīgvārdiem kā, nekā, izmantojot īpašības vārdu salīdzināmo pakāpju formas

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Vienlīdzīgo teikuma locekļu izmantošana savā tekstā

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Pašvērtējuma lapa

Materiāli vērtēšanai

7

Vārdnīca

Vārdnīca

8

Valodu brīnumainā pasaule. temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

9

Visi komplektā piedāvātie mācību materiāli nav jānodrošina kā darba lapas, t. i., kā atsevišķs eksemplārs katram skolēnam. Skolotājs izvēlas, vai ir mērķtiecīgi izdrukāt atsevišķus uzdevumus un tekstus, savukārt pārējo rādīt uz ekrāna vai informāciju sniegt mutiski. Piedāvātie mācību materiāli ir veidoti noteiktam apakštematam vai konkrētam sasniedzamajam rezultātam (SR). Tajos ietilpst atsevišķi uzdevumu vai uzdevumu grupu piemēri, kā virzīties uz SR. Lai to sasniegtu pilnībā, skolotājs izmanto arī citus pieejamos uzdevumus un gramatiskos vingrinājumus.

Materiālu veidoja
2021-05-05
Skatīt LICENCI