1.1. Kā griež, plēš, burza, loka, savieno papīra objektus?


18

Lejupielādēt visu

Dizains un tehnoloģijas 1.–3. klasei. Mācību līdzeklis

Informācija par izdevumu

1

Kā griež, plēš, burza, loka, savieno papīra objektus?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

2

Kā griež, plēš, burza, loka, savieno papīra objektus? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

3

Kā griezt papīru?

Atgādne

4

Kā no A4 lapas iegūst kvadrātu?

Atgādne

5

Kā var saprast papīra locīšanas aprakstu?

Atgādne

6

Kā izveidot domu karti?

Mācīšanās stratēģijas

7

Kā plēst papīru dažādos veidos?

Mācīšanās stratēģijas

8

Kā izpildīt instrukciju?

Mācīšanās stratēģijas

9

Kā strādāt ar papīru?

Uzdevumi / Vingrinājumi

10

Prasme griezt, plēst, burzīt, locīt, savienot papīra objektus. Pašvērtējums

Kritēriju lapa

11

Izveidot papīra izstrādājumu

Nobeiguma vērtēšanas darbs
Pieejams tikai skolotājiem

12

Papīra veidi un to izmantošana

Vārdnīca

13

Papīra veidi un to izmantošana. Veido savu vārdnīcu!

Vārdnīca

14

Papīra griešana, plēšana un caurumošana

Vārdnīca

15

Papīra burzīšana, rullēšana un locīšana

Vārdnīca

16

Papīra līmēšana un savienošana

Vārdnīca

17

Kā griež, plēš, burza, loka, savieno papīra objektus? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis
Pieejams tikai skolotājiem

18

Kāpēc šis temats ir būtisks? Temata būtība ir ļaut skolēniem iepazīt dažādus papīra veidus un to īpašības, eksperimentēt ar tiem, mācīties tos atšķirt, saprast to pielietojumu ikdienā un izstrādājumu radīšanā. Svarīgi ir turpināt apgūt pamatprasmes darbā ar papīru. Būtiski ir iemācīties droši lietot dažādus instrumentus, kas nepieciešami papīra izstrādājumu izgatavošanā.

Materiālu veidoja
2022-04-25
Skatīt LICENCI