1.1. Kā griež, plēš, burza, loka, savieno papīra objektus?


17

Lejupielādēt visu

Kā griež, plēš, burza, loka, savieno papīra objektus?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

ES MĀCĒŠU

Temata atsegums skolēnam

2

Kā no A4 lapas iegūst kvadrātu?

Atgādne

3

Kā strādāt ar papīru?

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Kā var saprast papīra locīšanas aprakstu?

Atgādne

5

Prasme griezt, plēst, burzīt, locīt, savienot papīra objektus. Pašvērtējums

Kritēriju lapa

6

Kā plēst papīru dažādos veidos?

Mācīšanās stratēģijas

7

Kā izveidot domu karti?

Mācīšanās stratēģijas

8

Kā izpildīt instrukciju?

Mācīšanās stratēģijas

9

Kā griezt papīru?

Atgādne

10

Papīra veidi un to izmantošana

Vārdnīca

11

Papīra veidi un to izmantošana. Veido savu vārdnīcu!

Vārdnīca

12

Papīra griešana, plēšana un caurumošana

Vārdnīca

13

Papīra burzīšana, rullēšana un locīšana

Vārdnīca

14

Papīra līmēšana un savienošana

Vārdnīca

15

Izveidot papīra izstrādājumu

Nobeiguma vērtēšanas darbs
Pieejams tikai skolotājiem

16

Kā griež, plēš, burza, loka, savieno papīra objektus? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis
Pieejams tikai skolotājiem

17

Kāpēc šis temats ir būtisks? Temata būtība ir ļaut skolēniem iepazīt dažādus papīra veidus un to īpašības, eksperimentēt ar tiem, mācīties tos atšķirt, saprast to pielietojumu ikdienā un izstrādājumu radīšanā. Svarīgi ir turpināt apgūt pamatprasmes darbā ar papīru. Būtiski ir iemācīties droši lietot dažādus instrumentus, kas nepieciešami papīra izstrādājumu izgatavošanā.

Materiālu veidoja
2020-10-02
Skatīt LICENCI