Speciālā izglītība. 7.3. Antīkās pasaules sasniegumi.


6

Lejupielādēt visu

Antīkās pasaules sasniegumi.

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Senā Grieķija

Uzdevumi / Vingrinājumi

2

Senā Roma

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Senā Grieķija.

Apraksts

4

Senā Roma.

Apraksts

5

Antīkās pasaules sasniegumi. Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

6

Mācību un metodisko līdzekli ieteicams izmantot saistībā ar mācību priekšmeta programmas paraugu “Latvijas un pasaules vēsture 7.–9. klasei skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem”.

Materiālu veidoja
2020-12-28
Skatīt LICENCI